Τετράδιο 1945-1947

Year of Publish : 1981

Price : 10.14 €

Discount Price : 7.10 €

Publications ELIA

Συλλογικό

Τετράδιο 1945-1947

Το «Τετράδιο» που ανατυπώθηκε φωτογραφικά από την Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου συγκαταλέγεται στα σημαντικά μεταπολεμικά περιοδικά της χώρας μας. Στις σελίδες του συγκεντρώνει όλα τα ονόματα που πρωτοστάτησαν στην ανανέωση της σύγχρονης λογοτεχνίας μας.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email