Συμμαχικές πιστώσεις, κράτος και Εθνική Τράπεζα (1917-1928)

Author : ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Year of Publish : 1988

Dimensions : '14 x 21

Price : 13.39 €

Discount Price : 10.04 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Συμμαχικές πιστώσεις, κράτος και Εθνική Τράπεζα (1917-1928)

Η είσοδος της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων απαιτούσε τεράστιες πολεμικές δαπάνες, τις οποίες αδυνατούσε να αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος μόνο του. Για το λόγο αυτό θα προσφύγει και στον εξωτερικό δανεισμό. Αντικείμενο της μελέτης του Νίκου Παντελάκη είναι η διερεύνηση των όρων και των προϋποθέσεων που επιβάλλουν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να χορηγήσουν πολεμικά δάνεια στην Ελλάδα μεταξύ 1917 και 1922, καθώς και η μελέτη των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν την περίοδο 1923-1928 για το διακανονισμό των πολεμικών χρεών.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email