Συλλογή Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης

Year of Publish : 1990

Dimensions : 27,5 x 27,5

Publications of the National Bank of Greece

Συλλογή Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης

Η μέριμνα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης για τα εικαστικά αποτελεί εκπλήρωση καταστατικού σκοπού του, που αποβλέπει στην «προαγωγήν των γραμμάτων, των επιστημών και των καλών τεχνών εν Ελλάδι». Έτσι, αμέσως μετά την ίδρυσή του το 1966 ως διαρκής υπόμνηση του εορτασμού των 125 χρόνων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στην υπηρεσία του Έθνους το Μορφωτικό Ίδρυμα επιδόθηκε στην αγορά έργων τέχνης από τη  σύγχρονη νεοελληνική καλλιτεχνική παραγωγή. Οι αγορές απέβλεπαν σε διπλό σκοπό: πρώτον, στην ενίσχυση των αξιόλογων καλλιτεχνών που δεν είχαν ακόμα καθιερωθεί στην αντίληψη του ευρύτερου φιλότεχνου κοινού, και είχαν ανάγκη από ενθάρρυνση για τη  συνέχιση της δουλειάς τους· και δεύτερον, στον καταρτισμό μιας έγκυρης συλλογής που θα περιλάμβανε αντιπροσωπευτικά δείγματα των σύγχρονων τάσεων της νεοελληνικής τέχνης. Η συλλογή στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και η έκδοση αποσκοπεί στη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που αφορούν τα έργα και τους καλλιτέχνες, αλλά και στον εμπλουτισμό της σχετικής βιβλιογραφίας.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email