Ποντοπόρεια: Ιστορικός Νηογνώμονας, ποντοπόρα ιστιοφόρα και ατμόπλοια, 1830-1939

Author : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΛΑΥΤΗ / ΝΙΚΟΣ ΣΤ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Year of Publish : 2002

Price : 24.88 €

Discount Price : 17.42 €

Publications ELIA

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΛΑΥΤΗ / ΝΙΚΟΣ ΣΤ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ποντοπόρεια: Ιστορικός Νηογνώμονας, ποντοπόρα ιστιοφόρα και ατμόπλοια, 1830-1939

Η εμπορική ναυτιλία, ήδη από την εποχή της Τουρκοκρατίας, έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορική πορεία της Ελλάδας. Το Ε.Λ.Ι.Α., στο πλαίσιο του προγράμματος της εθνικής απογραφής, εκπόνησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: «Δύο αιώνες ελληνική ναυτιλία, 1750-1950», το οποίο πραγματοποιήθηκε με χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος». Η διετής έρευνα απέδωσε πολλά άγνωστα στοιχεία για την ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας. Για πρώτη φορά καταγράφηκε όλη η ιστιοφόρος και ατμοπλοϊκή ναυτιλία κατά ναυτότοπο, πλοιοκτήτη και πλοίο. Με την "Ποντοπόρεια" παρουσιάζεται ένα μέρος από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, με τη μορφή μιας βάσης δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει περί τις 20.000 εγγραφές με αντικείμενο τα ιστιοφόρα και ατμόπλοια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email