Πίστη και εκχρηματισμός της οικονομίας. Προεξοφλητικός δανεισμός και Εθνική Τράπεζα, 1860-1900

Author : ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Year of Publish : 1981

Dimensions : '14 x 21

Price : 11.26 €

Discount Price : 8.45 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Πίστη και εκχρηματισμός της οικονομίας. Προεξοφλητικός δανεισμός και Εθνική Τράπεζα, 1860-1900

Την περίοδο 1860-1900 αναπτύσσεται ραγδαία στην Ελλάδα η πιστωτική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη αυτή έχει ως επίκεντρο τις εργασίες της Εθνικής Τράπεζας, που λειτουργεί από το 1842 και κατέχει το εκδοτικό προνόμιο. Η πιστωτική δραστηριότητα πρός τον ιδιωτικό τομέα παίρνει κυρίως τη  μορφή προεξοφλητικών χορηγήσεων. Το αντικείμενο της μελέτης του Σταύρου Θωμαδάκη είναι η διερεύνηση των σχέσεων Τράπεζας και ιδιωτικού τομέα μέσα από αυτή τη  λειτουργία.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email