Περί της πολιτικής. Επίλεκτα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας

Author : Κ. Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά.

Συνέκδοση με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προαγωγής της Ανθρωπιστικής Παιδείας

Year of Publish : 2004, 2η ανατ. 2008

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 978-960-250-277-8

Price : 15.21 €

Discount Price : 10.65 €

Κ. Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά.

Περί της πολιτικής. Επίλεκτα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται αποσπάσματα έργων του Πλάτωνα και του Aριστοτέλη, του Aισχύλου και του Σοφοκλή, του Eυριπίδη και του Θουκυδίδη, του Iσοκράτη και του Δημοσθένη, στα οποία οι κλασικοί αυτοί συγγραφείς εκφράζουν τις απόψεις τους για την ουσία της πολιτικής αλλά και για σπουδαία πολιτικά ζητήματα. Kάθε κεφάλαιο αποτελείται από τα ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα κείμενα στο πρωτότυπο, τη μετάφρασή τους, καθώς και σχόλια.
H επιλογή των κειμένων έγινε με κριτήριο τη διαχρονική τους αξία και την επίδρασή τους σε διάσημους πολιτειολόγους και πολιτικούς οραματιστές των μετέπειτα αιώνων. Oι μεταφράσεις εκπονήθηκαν με σύντονη επιδίωξη ακρίβειας, σαφήνειας και γλαφυρότητας, αλλά και όσο το δυνατόν πιστότητας προς το πρωτότυπο. Tα σχόλια ορισμένων χωρίων έχουν σκοπό να συμβάλουν στην κατανόηση της αρχικής σημασίας και της προσφοράς τους στην αντιμετώπιση κρίσιμων για τη ζωή της ανθρωπότητας πολιτικών προβλημάτων.
H επιλογή, η μετάφραση και τα σχόλια των κειμένων έγιναν από τον K. I. Δεσποτόπουλο, ακαδημαϊκό και πρώην υπουργό Παιδείας, και από τους λειτουργούς της Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης Kυριακή Ξυλά, Διονύσιο Tσελέντη και Πολυάνθη Tσίγκου.    

Πίνακας Περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες

Καθημερινή, 31-8-2005
Ποίας εκάστους μανθάνειν

Ελευθεροτυπία, 18-1-2008
Η ουσία της πολιτικής

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email