Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα

Author : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Year of Publish : 1995

Price : 20.29 €

Discount Price : 14.20 €

Publications ELIA

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα

Μία μελέτη του Κυριάκου Ντελόπουλου για την πορεία του παιδικού και νεανικού βιβλίου από την πρώιμη περίοδο του στην Ελλάδα, στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, έως τα τέλη του.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email