Οράματα και θάματα

Author : Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Year of Publish : 1983, 4η ανατ. 2002

Dimensions : 17 x 24

ISBN Xartodeto : 960-250-164-2

Price : 16.74 €

Discount Price : 11.72 €

Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Οράματα και θάματα

Η πρώτη έκδοση του άγνωστου ώς τότε απομνημονεύματος του Μακρυγιάννη Οράματα και θάματα (1983), εκατόν τριάντα χρόνια μετά τη συγγραφή του και εβδομήντα πέντε μετά την έκδοση τών Απομνημονευμάτων, υπήρξε μείζον εκδοτικό γεγονός με πολλαπλή σημασία. Το δεύτερο έργο του στρατηγού Μακρυγιάννη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον φιλολόγων, ιστορικών, γλωσσολόγων, θεολόγων και άλλων ερευνητών, προκάλεσε ποικίλες συζητήσεις και αντιδράσεις, δέχτηκε σχόλια και ερμηνείες, που επιβεβαιώνουν τη  διαχρονική αξία του. Τα Οράματα και θάματα συμπληρώνουν και επεκτείνουν καίρια τα Απομνημονεύματα και ολοκληρώνουν την πνευματική και συγγραφική φυσιογνωμία του Μακρυγιάννη.
Στη δεύτερη έκδοση (του 1985) αποκαταστάθηκαν τα λάθη που είχαν επισημανθεί στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη έκδοση·  έτσι η μεταγραφή του χειρογράφου μπορεί να θεωρηθεί οριστική.
Παράλληλα, κυκλοφορεί και ένας τόμος με το χειρόγραφο του Μακρυγιάννη σε πανομοιότυπη έκδοση, σσ. 12 χ. α. + 297 (17 x 24).

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email