Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι

Author : G. S. KIRK / J. E. RAVEN / MALCOLM SCHOFIELD

Translation : Δημοσθένη Κούρτοβικ

Title Of Prototype : The presocratic philosophers

Year of Publish : 1988, 5η ανατ. 2014

Dimensions : 17 x 24

ISBN Xartodeto : 960-250-005-0

Price : 19.27 €

Discount Price : 13.49 €

Philosophy

G. S. KIRK / J. E. RAVEN / MALCOLM SCHOFIELD

Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι

Το έργο αυτό, που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1957, προορίζεται κυρίως για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία της αρχαίας ελληνικής σκέψης˙ ωστόσο οι συγγραφείς, μεταφράζοντας όλα τα αρχαία ελληνικά χωρία και περιορίζοντας μερικές επιμέρους αναλύσεις σε σημειώσεις, θέλησαν να κάνουν το βιβλίο χρήσιμο και για όσους μελετητές της ιστορίας της φιλοσοφίας ή της επιστήμης δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτόν τον σημαντικό και γοητευτικό τομέα. Οι συγγραφείς περιόρισαν το θέμα τους στους κυριότερους προσωκρατικούς «φυσικούς» και τους προδρόμους τους, που ενδιαφέρθηκαν κατά κύριο λόγο για τη φύση και τη συνάφεια των πραγμάτων γενικά. Βέβαια, σε όλη τη διάρκεια του 6ου και του 5ου αιώνα π. Χ. αναπτύσσονταν ειδικότερα ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα για τα μαθηματικά, την αστρονομία, τη γεωγραφία, την ιατρική και τη βιολογίαֺ αλλά αυτά τα επιμέρους ζητήματα δεν αναλύονται πέρα από τα ενδιαφέροντα των κυριότερων φυσικών. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι σοφιστές, των οποίων η θετική φιλοσοφική συμβολή βρίσκεται κυρίως στους τομείς της επιστημολογίας και της σημασιολογίας. Οι συγγραφείς δεν επιχείρησαν να κάνουν μια αυστηρά ορθόδοξη ανάλυση των κειμένων (αν είναι νοητό κάτι τέτοιο σ’ ένα πεδίο όπου οι γνώμες αλλάζουν τόσο γρήγορα), αλλά συχνἀ προτείνουν τη δική τους ερμηνεία. Ταυτόχρονα όμως αναφέρουν συνήθως και άλλες ερμηνείες των διαφιλονικούμενων σημείων και προσπαθούν να δώσουν στον αναγνώστη τα στοιχεία για να διαμορφώσει τη δική του άποψη.
Το μέρος του βιβλίου που ασχολείται με την ιωνική παράδοση, συμπεριλαμβάνοντας τους προδρόμους της, καθώς και τους ατομιστές και τον Διογένη, γράφτηκε από τον Τ. Σ. Κερκ, ενώ το μέρος που ασχολείται με την ιταλική παράδοση, καθώς και τα κεφάλαια για τον Αναξαγόρα και τον Αρχέλαο, γράφτηκε από τον Τ. Ε. Ρέιβεν. Φυσικά, τα κείμενα του ενός συγγραφέα υποβλήθηκαν στην εξαντλητική κριτική του άλλου, ενώ το γενικό σχέδιο του βιβλίου καταστρώθηκε και από τους δύο μαζί. Το 1979 οι συγγραφείς αποφάσισαν ότι το βιβλίο χρειάζεται ριζική αναθεώρηση. Στο εγχείρημα δέχτηκε να πάρει μέρος ο Μ. Σκόφηλντ: σ’ αυτή την καινούρια έκδοση υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, κυρίως στα κεφάλαια για τους Ελεατικούς, για τους Πυθαγορείους και για τον Εμπεδοκλή, τα οποία ξαναγράφτηκαν από αυτόν σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της επιστημονικής έρευνας.

Πίνακας Περιεχομένων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email