Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (1882-1910). Γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις

Author : ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Year of Publish : 1982, 2η ανατ. 1990

Dimensions : '14 x 21

Price : 8.93 €

Discount Price : 6.70 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (1882-1910). Γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις

Στο βιβλίο αυτό αναλύονται: η προϊστορία της σιδηροδρομικής ιδέας και οι μορφές που πήραν τα σιδηροδρομικά δίκτυα άλλων χωρών· οι εκδοχές που εκφράστηκαν αναφορικά με τη  μορφή που έπρεπε να πάρει το δίκτυο, καθώς και οι γεωπολιτικές και οικονομικές αντιλήψεις που συνδέονται με τις εκδοχές αυτές· η εξέλιξη της επένδυσης και οι διαδικασίες που οδήγησαν στην κατασκευή του δικτύου· ο τρόπος χρηματοδότησης και η συμπεριφορά των φορέων που συμμετείχαν (ομογενείς και ξένοι κεφαλαιούχοι, Εθνική Τράπεζα και άλλες, κράτος)· οι συνθήκες εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών εταιρειών και το μεταφορικό τους έργο.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email