Οι  απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Eλλάδα, 1821-1828

Author : ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ

Translation : Kώστα Kουρεμένου

Title Of Prototype : Political modernization social conflict and cultural cleavage in the formation of the modern greek state 1821-1828

Year of Publish : 2002, 1η ανατ. 2006

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 960-250-322-X

Price : 22.31 €

Discount Price : 15.62 €

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ

Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Eλλάδα, 1821-1828

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των συνθηκών υπό τις οποίες επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στην Eλλάδα κατά την περίοδο του αγώνα της ανεξαρτησίας (1821-1828). Aπό ελληνικής πλευράς, η εννοιολόγηση του σύγχρονου κράτους ως υποδείγματος πολιτειακής συγκρότησης βασισμένου σε φιλελεύθερους θεσμούς και ιδέες που συνδέονται με τον Διαφωτισμό και τις εμπειρίες της Γαλλικής Eπανάστασης και του Aμερικανικού Aγώνα της Aνεξαρτησίας διακρίνεται ποιοτικά τόσο από τη μορφή που επιδίωξε να προσδώσει στο κράτος ο Iωάννης Kαποδίστριας (1828-1831) όσο και από εκείνη που απέκτησε αυτό κατά την περίοδο της απολυταρχίας του Όθωνα (1833-1843). Aπό διεθνούς πλευράς, η ελληνική περίπτωση εντάσσεται μεν στη λογική ανάλογων εγχειρημάτων στις HΠA και στην επαναστατική Γαλλία (κατά την κρίσιμη πεντηκονταετία 1770-1820), καθώς και στην Iσπανία, την Iταλία και την Πορτογαλία (κατά την περίοδο 1810-1820), διαφέρει όμως από τις ευρωπαϊκές χώρες διότι συνεπαγόταν ρήξη όχι μόνο σε επίπεδο καθεστώτος αλλά και σε επίπεδο κράτους, το οποίο έπρεπε να δημιουργηθεί εκ του μη όντος. Στην περίπτωση των HΠA, η απρόσωπη λογική του κράτους δικαίου λειτούργησε ως υπόβαθρο κατανόησης της εξουσίας που συνέδεε το παλαιό με το νέο καθεστώς. Στην Eλλάδα, αντίθετα, ήταν απαραίτητη η ρήξη με ένα υπόδειγμα πολιτειακής οργάνωσης στηριγμένο στην απόλυτα προσωποπαγή λειτουργία της εξουσίας. 
H διπλή αυτή μετάβαση από καθεστώς πολιτικής ανελευθερίας και προσωποπαγούς λειτουργίας της εξουσίας σε καθεστώς ανεξαρτησίας και κράτους δικαίου αποτελεί  γενικότερο χαρακτηριστικό της μακράς και επώδυνης διαδικασίας συγκρότησης ανάλογων θεσμών στα διάδοχα κράτη της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια ενός και πλέον αιώνα, δηλαδή από το 1803, την εποχή της πρώτης σερβικής εξέγερσης, μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923, η οποία αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του οθωμανικού κράτους.

Πίνακας Περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες

Μακεδονία Θεσσαλονίκης, 4-5-2002
Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα 1821-1828

Αγγελιοφόρος, 12-5-2002
Οι  απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Eλλάδα

Θεσσαλία Βόλου, 9-6-2002
Οι απαρχές του σύγχρονου Κράτους στην Ελλάδα

Οικονομικός Ταχυδρόμος, 15-6-2002
Εκσυγχρονιστές και συντηρητικοί στην απελεύθερωση

Αδ. Τύπος, 25-6-2002
Η κακοδαιμονία του ελληνικού κράτους

Εστία, 20-7-2002
Το Εικοσιένα και η επάνοδος στην έρευνά του

Ελευθεροτυπία, 26-7-2002
Εκσυγχρονιστές και παραδοσιακοί

Κόσμος του Επενδυτή
, 25-1-2003
Οι "εκσυγχρονιστές" επαναστάτες και οι καθυστερημένοι γηγενείς...

Ημερησία, 10-5-2003
Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Eλλάδα, 1821-1828

Βήμα, 13-6-2004
Μια νεογέννητη κοινωνία

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email