Ογδόντα ανέκδοτα γράμματα του Αργύρη Εφταλιώτη 1889-1907 προς τον Αλέξανδρο Πάλλη: Οι αγώνες των πρώτων δημοτικιστών

Author : ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (επιμ.)

Year of Publish : 1993

Price : 10.14 €

Discount Price : 7.10 €

Publications ELIA

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (επιμ.)

Ογδόντα ανέκδοτα γράμματα του Αργύρη Εφταλιώτη 1889-1907 προς τον Αλέξανδρο Πάλλη: Οι αγώνες των πρώτων δημοτικιστών

Ογδόντα γράμματα του Αργύρη Εφταλιώτη προς τον φίλο του Αλέξανδρο Πάλλη. Σημαντικές μαρτυρίες με γενικότερη σημασία στα καίρια ζητήματα των πρώτων χρόνων της εξόρμησης και του αγώνα για τη γλώσσα και την επικράτηση της Ιδέας του Δημοτικισμού.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email