Ο σκιτσογράφος Ηλίας Κουμετάκης

Year of Publish : 1998

Price : 35.50 €

Discount Price : 24.85 €

Publications ELIA

Συλλογικό

Ο σκιτσογράφος Ηλίας Κουμετάκης

Στις 206 σελίδες του λευκώματος Ο σκιτσογράφος Ηλίας Κουμετάκης παρουσιάζονται σκίτσα του μεγάλου σκιτσογράφου του πρώτου μισού του 20ού αιώνα, δημοσιευμένα στα έντυπα με τα οποία συνεργαζόταν, αλλά και ανέκδοτα σχέδια και έργα του.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email