Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς: Παρόν και μέλλον της παιδείας μας

Author : ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ

Year of Publish : 1982

Out of stock

Publications ELIA

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ

Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς: Παρόν και μέλλον της παιδείας μας

Στην έκδοση παρουσιάζεται η ομιλία του Στέλιου Ράμφου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στις 23 Νοεμβρίου του 1981. Θεματικός άξονας είναι η παιδεία, όπως αυτή άκμασε στην κλασική Ελλάδα, με βασικό στόχο την μετάδοση των ιδανικών. Ο ομιλητής κλείνοντας επισημαίνει: «Αυτή η καθολικότης του ελληνικού πνεύματος ξεχάσθηκε κι αυτήν μας θυμίζει ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά.»

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email