Ο ελληνισμός στην ύστερη Αρχαιότητα

Author : GLEN W. BOWERSOCK

Translation : Μαίρης Γιόση

Επιμέλεια : Αντιγόνης Φιλιπποπούλου

Title Of Prototype : Hellenism in late antiquity

Year of Publish : 1996, 2η έκδ. 2000

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 960-250-124-3

Price : 16.23 €

Discount Price : 11.36 €

GLEN W. BOWERSOCK

Ο ελληνισμός στην ύστερη Αρχαιότητα

Θέμα του βιβλίου είναι η εκπληκτική προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα του ελληνικού πολιτισμού σε εποχές κοσμογονικών αλλαγών. Ο συγγραφέας ερμηνεύει τον ελληνισμό μέσα σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί ο χριστιανισμός και ρίχνει νέο φως στον ύστερο παγανισμό, που συχνά αντιμετωπίζεται ως ετοιμοθάνατος, ενώ αντίθετα αποδεικνύεται απρόσμενα θαλερός.
Ο ελληνισμός (όρος που περιλαμβάνει τη  γλώσσα, την παιδεία, τη  μυθολογία και τα είδωλα των Ελλήνων) συνέβαλε τα μέγιστα στην εξέλιξη του πρώιμου χριστιανισμού. Είχε εξαπλωθεί στις χώρες της ανατολικής Μεσογείου πολλούς αιώνες πριν αναγνωρίσει ο Κωνσταντίνος τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της ρωμαϊκής διοίκησης. Ο ελληνισμός βοήθησε επίσης τη  διάδοση και την ενίσχυση του παγανισμού κι αυτός ο ρόλος του δεν έχει ακόμη μελετηθεί ούτε εκτιμηθεί δεόντως. Οι τοπικές παραδόσεις της Μικράς Ασίας, της Αιγύπτου και της Εγγύς Ανατολής επιβίωσαν στις περισσότερες περιπτώσεις επειδή βρήκαν κοινούς τρόπους έκφρασης με τους χριστιανούς. Ο ελληνισμός ήταν το μέσο με το οποίο επικοινωνούσαν μεταξύ τους οι ύστεροι παγανιστές με τις εντελώς διαφορετικές παραδόσεις. Υπό το πρίσμα του ελληνισμού γίνεται ορατός και κατανοητός όλος ο κόσμος της Ανατολής κατά την ύστερη Αρχαιότητα, όπως και η αλληλεπίδραση παγανισμού και χριστιανισμού την εποχή εκείνη. Ο Διόνυσος και ο Χριστός βασίλευαν μαζί.

Ο Γκλεν Μπάουερσοκ είναι καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στη Σχολή Ιστορικών Σπουδών (Institute for Advanced Studies) του Πρίνστον. Έχει γράψει πολλά βιβλία και πάνω από 150 άρθρα για την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, της Ρώμης και της Εγγύς Ανατολής, καθώς και για την κλασική παράδοση στη σύγχρονη λογοτεχνία.

Πίνακας Περιεχομένων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email