Ο ελληνικός κόσμος μετά τον Αλέξανδρο 323-30 π.Χ.

Author : GRAHAM SHIPLEY

Translation : Μαργαρίτας Ζαχαριάδου

Title Of Prototype : The Greek World after Alexander, 323-30 BC

Year of Publish : 2012

Dimensions : 17 x 24

ISBN Panodeto : 978-960-250-496-3

ISBN Xartodeto : 978-960-250-493-2

Price : 39.81 €

Discount Price : 27.87 €

GRAHAM SHIPLEY

Ο ελληνικός κόσμος μετά τον Αλέξανδρο 323-30 π.Χ.

Το ζητούμενο για μια ιστορική μελέτη που φιλοδοξεί να επισκοπήσει μια ιστορική περίοδο στο σύνολό της είναι αφενός η περιεκτικότητά της, ο βαθμός σύνθεσης τον οποίο επιτυγχάνει, και αφετέρου το κατά πόσο προάγει την ιστορική έρευνα και μελέτη αναδεικνύοντας νέα στοιχεία και νέες πτυχές του υπό εξέταση αντικειμένου. Το εγχείρημα γίνεται ακόμη δυσκολότερο όταν η υπό εξέταση περίοδος είναι η ελληνιστική, εποχή δαιδαλώδης όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα καθώς και τις κοινωνικές, οικονομικές και ευρύτερα πολιτισμικές πτυχές που την ορίζουν, αλλά και, μέχρι πρόσφατα, μάλλον «υποτιμημένη» στο επίπεδο της ιστορικής μελέτης και έρευνας σε σύγκριση με την κλασική περίοδο της ελληνικής Αρχαιότητας.
Ο ελληνικός κόσμος μετά τον Αλέξανδρο, 323-30 π.Χ. του Γκρέιαμ Σίπλυ αποτελεί μείζονα συμβολή στη μελέτη της ελληνιστικής περιόδου, προάγοντας τη συνθετική θεώρηση της εποχής από το θάνατο του Αλέξανδρου ως το Άκτιο με κατευθυντήρια αρχή ότι τα ιστορικά γεγονότα, η κοινωνία και η κουλτούρα συγκροτούν ένα ενιαίο όλο. Η κατανομή της μελέτης σε δέκα μεγάλα κεφάλαια, όπου παρουσιάζονται συνθετικά δυναστείες, γεωγραφικές περιοχές και θέματα, και τα οποία συνοδεύονται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό, χάρτες, πίνακες και διαγράμματα, βοηθά τον αναγνώστη να διατηρεί τον προσανατολισμό του στον ελληνιστικό λαβύρινθο. Χαρακτηριστικά του έργου είναι η κριτική προσέγγιση παλαιότερων γενικεύσεων για την ελληνιστική περίοδο, η εκτεταμένη χρήση των πρωτογενών γραπτών πηγών, αλλά και η αξιοποίηση των πιο πρόσφατων δεδομένων της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Η εξαντλητική βιβλιογραφική  τεκμηρίωση και η κριτική παρουσίαση των πηγών και των μελετών για την ελληνιστική περίοδο συμπληρώνουν τη μεγάλη αυτή επισκόπηση της εποχής, η οποία, σύμφωνα με τον συγγραφέα, «δίκαια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ελληνικωτάτη από όλες τις προβυζαντινές φάσεις της ελληνικής ιστορίας». 

Ο Γκρέιαμ Σίπλυ είναι καθηγητής αρχαίας ιστορίας στη Σχολή Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λέστερ. Είναι μέλος της Εταιρείας Φίλων της Αρχαιότητας (Society of Antiquaries) του Λονδίνου, της Βασιλικής Ιστορικής Εταιρείας και άλλων επιστημονικών συλλόγων. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του βρετανικού Συμβουλίου των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Κλασικών Σπουδών, καθώς και της Επιτροπής Σπάρτης και Λακωνίας της Βρετανικής Σχολής στην Αθήνα, της οποίας είναι μέλος από το 1974. Η πρώτη αγγλική έκδοση του Ο ελληνικός κόσμος μετά τον Αλέξανδρο, 323-30 π.Χ. ήταν υποψήφια στην τελική λίστα για το Βραβείο Ράνσιμαν. Έχει γράψει μεταξύ άλλων, A History of Samos: 800-188 BC (Clarendon Press, Οξφόρδη 1987) και Pseudo-Skylax’s Periplous (Bristol Phoenix Press/The Exeter Press, Έξετερ 2011), καθώς και ένα βιβλίο για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής σε αρχαιολόγους και ιστορικούς της Αρχαιότητας, μαζί με την Εύα Παρισινού (Hellenizein: A Flexible Structure for Teaching Greek to Archaeologists and Ancient Historians, Higher Education Academy Subject Centre for History, Classics and Archaeology, Μίλτον Κηνζ 2004).  

Πίνακας περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες

Εφημερίδα Το Βήμα, 17-6-2012
Ταξίδι στον ελληνιστικό λαβύρινθο

Εφημερίδα Το Βήμα, 16-12-2012
Ταξίδι στον ελληνιστικό λαβύρινθο

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email