Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη. Η Προσωρινή Κυβέρνηση, 1916-1917

Texts : Παύλου Πετρίδη, Γεωργίου Νάκου, Γιώργου Αναστασιάδη, Γιώργου Χιονίδη, Ευάγγελου Χεκίμογλου, Αντώνη Σατραζάνη

Year of Publish : 1994

Dimensions : 15 x 25

ISBN Xartodeto : 960-85171-8-4

Out of stock

Publications of the National Bank of Greece

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη. Η Προσωρινή Κυβέρνηση, 1916-1917

Τον Νοέμβριο του 1922, το Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος της Εθνικής Τράπεζας διοργάνωσε δύο κύκλους επιστημονικών ανακοινώσεων με θέμα την Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, της οποίας ηγήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην περίοδο 1916-1917. Οι ανακοινώσεις που ακούστηκαν φώτισαν από διάφορες σκοπιές το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτούργησε και τις δραστηριότητες τις οποίες ανέπτυξε η Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης. Ο παρών τόμος εμπλουτίζει όχι μόνο την ειδική βιβλιογραφία για την Προσωρινή Κυβέρνηση, αλλά και την ελληνική βιβλιογραφία για τη  Μακεδονία των αρχών του 20ού αιώνα.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email