Μουσείον, ή εφημερίς ελληνική, φιλολοφική, επιστημονική και τεχνική, 1819, τετράδιο Α΄

Year of Publish : 1985

Price : 6.08 €

Discount Price : 4.26 €

Publications ELIA

Συλλογικό

Μουσείον, ή εφημερίς ελληνική, φιλολοφική, επιστημονική και τεχνική, 1819, τετράδιο Α΄

Το δημοσιογραφικό έντυπο της πρωτοεπαναστατικής περιόδου που διαδέχθηκε το περιοδικό «Αθηνά» και κυκλοφόρησε σε ένα μοναδικό τεύχος τον Ιούλιο του 1819. Αν και περιορισμένης διάρκειας παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι στις ολίγες σελίδες του έχουν καταγραφεί φάσεις από τη διαμάχη που κυριάρχησε σε κύκλους της ελληνικής λογιοσύνης το έτος αυτό, κατά το οποίο εκδηλώθηκαν σφοδρές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, σε θέματα όπως η γλώσσα , η παιδεία και τα σχολεία που ήταν καίρια ζητήματα για την συγκεκριμένη ιστορική στιγμή.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email