Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα (1842-1923). Το παράδειγμα των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας

Author : ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΖΑΝΙΑΣ

Year of Publish : 1985

Dimensions : '14 x 21

Price : 10.35 €

Discount Price : 7.76 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΖΑΝΙΑΣ

Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα (1842-1923). Το παράδειγμα των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας

Η μελέτη αυτή αναλύει τους μηχανισμούς διαμέσου των οποίων διαμορφώνονται τα νέα κοινωνικά στρώματα των μισθωτών, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διάρθρωση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα. Η ΕΤΕ, χάρη στις καινούριες σχέσεις εργασίας που καθόρισε για τους υπαλλήλους της, θα εξασφαλίσει τόσο την αποτελεσματική λειτουργία του τραπεζικού κεφαλαίου όσο και τη  δική της κοινωνική ενσωμάτωση. Η μελέτη εξετάζει την εκκίνηση και την εξέλιξη των μηχανισμών οι οποίοι στηρίζουν αυτή τη  διαδικασία και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική και κοινωνική διάσταση των μισθών και των εισοδημάτων. Την ανάλυση τη  συμπληρώνουν μια σειρά συγκρίσεις με ομόλογα ελληνικά, βαλκανικά και ευρωπαϊκά παραδείγματα, καθώς και η αναφορά στις παραπληρωματικές οικονομικές δραστηριότητες των υπαλλήλων στην τοπική αγορά. Η λογοτεχνική μαρτυρία του τέλους του 19ου αιώνα βρίσκει και αυτή τη  θέση της στην ανάλυση, προκειμένου να ανιχνευτεί η ανάδειξη νέων αξιών στις συνειδήσεις.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email