Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου. Ερμής ο Λόγιος - Κρίσις εις την Μελέτην

Author : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΟΔΡΙΚΑΣ

Year of Publish : 1998

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 960-250-161-8

Price : 24.35 €

Discount Price : 17.05 €

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΟΔΡΙΚΑΣ

Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου. Ερμής ο Λόγιος - Κρίσις εις την Μελέτην

Στο βιβλίο αυτό (1818), ο Παναγιώτης Κοδρικάς εκθέτει συστηματικά αλλά και σε πολεμικό τόνο –καταφέρεται σφοδρότατα εναντίον του «αιρεσιάρχη» Κοραή– το γλωσσικό και εθνικό του πιστεύω, επισκοπώντας την ιστορία της ελληνικής από τους αρχαϊκούς χρόνους και αποτιμώντας τις προσπάθειες των συγχρόνων του λογίων. Το έργο αποτελεί εύγλωττο τεκμήριο για την εποχή: αντικατοπτρίζει τις γλωσσικές και ιδεολογικές ζυμώσεις στους κόλπους του νεοελληνικού Διαφωτισμού.
Η παρούσα επανέκδοση του έργου συμπεριλαμβάνει: (α) εκτενή εισαγωγή του Άλκη Αγγέλου για τα πρόσωπα και πράγματα της εποχής· (β) τη  διεξοδική βιβλιοκρισία του Λόγιου Ερμή, όπου διερμηνεύονται οι ενάντιες απόψεις του Κοραή, απαραίτητες για να σχηματίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα της διαμάχης· (γ) κρίσεις μεταγενεστέρων για την υφή και την αξία του έργου· (δ) κατατοπιστικό αναλυτικό ευρετήριο.
«Η καθ' ημάς Εθνική Διάλεκτος [...] είναι η Γλώσσα της Εκκλησίας, η γλώσσα των Σπουδαίων και Ευγενών, και ενί λόγω η γλώσσα όλου του Ιερατικού και Πολιτικού πληρώματος του Γένους μας. Γλώσσα πλουσιωτάτη, εύστροφος και ευφραδής, ολίγον απολειπομένη από την γλαφυράν κομψότητα της παλαιάς Αττικής» (Παναγιώτης Κοδρικάς).

Πίνακας Περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες

Ελεύθερη Ώρα, 27-6-1999
Φιλολογική ώρα

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email