Κωνσταντινουπολίτικα θεατρικά προγράμματα: 1876-1900, Συμβολή στη βιβλιογράφηση θεατρικών μονοφύλλων του 19ου αιώνα

Author : ΧΡΥΣΟΘΕΜΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Year of Publish : 1989

ISBN Xartodeto : 960-201-135-1

Price : 12.17 €

Discount Price : 8.52 €

Publications ELIA

ΧΡΥΣΟΘΕΜΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Κωνσταντινουπολίτικα θεατρικά προγράμματα: 1876-1900, Συμβολή στη βιβλιογράφηση θεατρικών μονοφύλλων του 19ου αιώνα

Στον τόμο Κωνσταντινουπολίτικα θεατρικά προγράμματα 1876-1900, Συμβολή στη βιβλιογράφηση θεατρικών μονοφύλλων του 19ου αιώνα, καταγράφονται τριακόσια ενενήντα προγράμματα του ελληνικού θεάτρου στην Κωνσταντινούπολη, από το 1876 έως και το 1900. Πρόκειται κυρίως για μονόφυλλα προγράμματα, αλλά και λίγα δίφυλλα, που δίνουν πολλές και πολύτιμες πληροφορίες στους ιστορικούς του θεάτρου για το συγκεκριμένο χώρο, το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, στην Κωνσταντινούπολη.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email