Κλειδιά για τη  Γλωσσολογία

Author : GEORGES MOUNIN

Translation : Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Title Of Prototype : Clefs pour la linguistique

Year of Publish : 1984, 3η ανατ. 2003

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 978-960-250-099-6

Price : 12.17 €

Discount Price : 8.52 €

Linguistics

GEORGES MOUNIN

Κλειδιά για τη Γλωσσολογία

Πρόκειται  για μια σύντομη εισαγωγή στη Γλωσσολογία, κατανοητή και χρήσιμη τόσο σ' εκείνους που αρχίζουν ειδικές σπουδές όσο και στο ευρύτερο κοινό, γιατί παρουσιάζει με τρόπο σαφή τις βασικές έννοιες ενός τομέα με τεράστιο ενδιαφέρον και καθοδηγητικό ρόλο ανάμεσα στις σύγχρονες ανθρωπιστικές επιστήμες. Στο έργο αυτό ερμηνεύονται οι βασικές έννοιες (π.χ. επικοινωνία-κώδικας-μήνυμα, λειτουργία, σημείο-σημειολογία, συγχρονία-διαχρονία, διπλή άρθρωση, φώνημα, επιτόνιση κτλ.), και γίνεται κριτική παρουσίαση των διαφόρων γλωσσολογικών σχολών και μεθόδων (συγκριτική γραμματική, ιστορική γλωσσολογία, στρουκτουραλισμός, γενετική γλωσσολογία). Εξετάζονται οι έριδες και οι διαφωνίες που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες σχολές ως πρός την ουσία ή και μόνο ως πρός την ορολογία, και παρατίθενται τα ποικίλα γλωσσολογικά ρεύματα. Για τη  διευκόλυνση του Έλληνα αναγνώστη, τα γαλλικά παραδείγματα και σχήματα έχουν αντικατασταθεί από αντίστοιχα ελληνικά, και έχει προστεθεί στο τέλος του βιβλίου πίνακας όρων (στα ελληνικά και στα γαλλικά). Υπάρχει επίσης πλήρης βιβλιογραφία για όσους θέλουν να ανατρέξουν σε πιό αναλυτικά έργα.

Ο Ζωρζ Μουνέν (1910-1993) δίδαξε σε γαλλικό λύκειο (1930-1938) και διετέλεσε καθηγητής στην Ecole Normale d'Instituteurs (1946-1958), ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) (1958-1961) και καθηγητής της Γενικής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Προβηγκίας (1961-1976). Τα πιό γνωστά έργα του είναι: Les belles infidèles (1955), Les Problèmes théoriques de la traduction (1963), La Communication poétique (1969), Introduction à la sémiologie (1970), La Linguistique du XXe siècle (1972), La Littérature et ses technocraties (1975).

Πίνακας Περιεχομένων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email