Κείμενα για τα «Οράματα και θάματα» του Μακρυγιάννη

Year of Publish : 1984

Dimensions : 14 x 21

Price : 5.07 €

Discount Price : 3.55 €

Συλλογικό

Κείμενα για τα «Οράματα και θάματα» του Μακρυγιάννη

Κατά την παρουσίαση του ανέκδοτου έργου του Στρατηγού Μακρυγιάννη Οράματα και θάματα σε ειδική συγκέντρωση στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη τον Δεκέμβριο του 1983, έγιναν ομιλίες για τη ζωή και το έργο του Μακρυγιάννη, οι οποίες δημοσιεύονται σ' αυτό το τομίδιο: Στέλιος Π. Παναγόπουλος, «Η έκδοση του Μακρυγιάννη και η δραστηριότητα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης»· Βασ. Βλ. Σφυρόερας, «Η περιπέτεια και η αξία των Οραμάτων και θαμάτων του Μακρυγιάννη»· Γ. Π. Σαββίδης, «Γραμματολογική παρουσίαση του Οράματα και θάματα»· Νίκος Σβορώνος, «Κώδικες της λαϊκής έκφρασης στα Οράματα και θάματα». Σε επίμετρο περιλαμβάνονται ένα κείμενο του Βλαχογιάννη για τον Μακρυγιάννη, που αναφέρεται στην περίοδο της συγγραφής των Οραμάτων και θαμάτων, και δύο ποιήματα, του Άγγελου Σικελιανού και του Γιώργου Σεφέρη, αφιερωμένα στον Μακρυγιάννη.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email