Κατά Μωάμεθ Λόγος Τέταρτος

Year of Publish : 1992

Dimensions : 17 x 24,5

Συλλογικό

Κατά Μωάμεθ Λόγος Τέταρτος

Ο «Κατά Μωάμεθ Λόγος Τέταρτος» είναι ένας από τους Λόγους που συνέταξε ο αυτοκράτορας Ιωάννης Καντακουζηνός το 1360, αφού παραιτήθηκε από το θρόνο και ακολούθησε το μοναχικό σχήμα. Το κείμενο του Καντακουζηνού μεταφράστηκε το 1635 σε γλώσσα καθομιλουμένη από τον Κρητικό λόγιο Μελέτιο Συρίγο (1585-1664). Η μετάφραση του Συρίγου είναι ανέκδοτη. Σώζεται σε χειρόγραφο με τον τίτλο «Σαρακήνικα».
Στην πειραματική αυτή έκδοση, που σχεδιάστηκε πρωτίστως ως τυπογραφική άσκηση και δεν έχει φιλολογικές αξιώσεις, αναδημοσιεύεται αυτούσιο, αλλά με κεφαλαία γράμματα, το κείμενο του Καντακουζηνού από τη στερεότυπη έκδοση του Ch. Migne (Patrologia Graeca). Σε διπλανή στήλη, με πεζά στοιχεία, παρατίθεται η μετάφραση του Συρίγου, έτσι ώστε τα δύο κείμενα, κατά το δυνατόν, να συμβαδίζουν.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email