Ιστορικός άτλας και εικονογραφία. Συμπλήρωμα της Αρχαίας ελληνικής ιστορίας

Author : G. W. BOTSFORD / C. A. ROBINSON

Year of Publish : 1979

Dimensions : 17 x 24

Price : 10.14 €

Discount Price : 7.61 €

G. W. BOTSFORD / C. A. ROBINSON

Ιστορικός άτλας και εικονογραφία. Συμπλήρωμα της Αρχαίας ελληνικής ιστορίας

Στον τόμο αυτό συγκεντρώθηκαν οι χάρτες και τα διαγράμματα που περιέχονται στην αγγλική έκδοση του έργου· το εικονογραφικό μέρος εμπλουτίστηκε, με κύρια φροντίδα να παρουσιαστούν εκτενώς τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα της Αρχαιότητας, μαζί με απεικονίσεις που αναφέρονται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων. Προστέθηκε επίσης ένα εικονογραφικό τμήμα που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο για τις Εποχές του Λίθου και του Χαλκού.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email