Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας, Τόμος Α΄

Author : H. J. ROSE

Translation : Κ. Χ. Γρόλλιου

Title Of Prototype : A handbook of latin literature

Τόμος : Α΄

Year of Publish : 1978, 4η ανατ. 2005

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 960-250-082-4

ISBN Set : 978-960-250-081-1

Price : 15.21 €

Discount Price : 10.65 €

H. J. ROSE

Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας, Τόμος Α΄

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί μια συνοπτική ιστορική αναδρομή στη λογοτεχνία των Λατίνων. Η λατινική λογοτεχνία, σφραγισμένη από τις ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες που τη γέννησαν, από τους νέους πολιτικούς όρους και από τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο σκεπτόταν και εκφραζόταν η καινούρια φυλή, έδωσε στην ανθρωπότητα νέα κλασικά έργα, που έγιναν η στέρεη υποδομή για τα ανθρωπιστικά ενδιαφέροντα του νεότερου ανθρώπου.

Ο Χέρμπερτ Τζέννινγκς Ρόουζ (1883-1961) αφιέρωσε ολόκληρη τη  ζωή του στη μελέτη του ελληνικού και του λατινικού πολιτισμού. Η φιλολογική παραγωγή του υπήρξε τεράστια. Ιδιαίτερα μελέτησε προβλήματα θρησκειολογίας, όπου η συμβολή του παρουσιάζει μια σπάνια σύζευξη κλασικής και ανθρωπολογικής γνώσης.

Πίνακας Περιεχομένων

 

Βιβλιοκρισίες

Μακεδονία, 28-5-1985
Λατινική λογοτεχνία

 

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email