Ιστορία της ινδικής λογοτεχνίας

Author : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Year of Publish : 1993

Dimensions : 17 x 24

ISBN Xartodeto : 960-250-076-Χ

Price : 20.29 €

Discount Price : 14.20 €

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Ιστορία της ινδικής λογοτεχνίας

Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης ασχολήθηκε με τη μελέτη της αρχαίας ινδικής γραμματολογίας από το 1896 ώς το 1910. Φιλοδόξησε να παρουσιάσει ολοκληρωμένο το έργο του Ινδού δραματικού ποιητή Καλιδάσα, με εισαγωγή και σχόλια. Το βιβλίο Ιστορία της ινδικής λογοτεχνίας αποτελεί ακριβώς την εισαγωγή αυτή. Ο ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου εξηγεί με τρόπο σαφή τους λόγους που τον ώθησαν στη συγγραφή: "Για να δυνηθεί κανείς να κααταλάβει ως πρέπει οποιοδήποτε μεταφρασμένοο σανσκριτικό κείμενο, είναι χρεία να κατέχει σε γενικές γραμμές τουλάχιστο την ιστορία της ινδικής φιλολογίας"· και "στοχάζομαι αναγκαίο, μποροστά στα μεταφράσματα που επιχειρώ σήμερα να δημοσιέψω, να βάλω μίαν εισαγωγή στα ινδικά πράματα που εμπορεί να χρησιμέψει σαν πρόδρομος κάθε μετάφρασης από το ινδικό· με χρονολογική σειρά θα πασκίσω να εξετάσω την φιλολογική παραγωγή της Ινδίας, και κάθε φορά που θα παρουσιάζεται η ευκαιρία θα εξηγάω τες θρησκευτικές, τες φιλοσοφικές, τες κοινωνικές ιδέες του λαού εκείνου". Το βιβλίο αποτελείται από πρόλογο και εννέα κεφάλαια: οι Βαιδικοί Ύμνοι· τα βράχμανα, τα Αράνιακα και οι Ουπανισάδες· τα Βαιδάγκα και τα Σμάρτα σούτρα· οι νόμοι του Μανού· ο Βούδδας· η φιλοσοφία· η επική ποίηση (με ανάλυση εκτενή του Μαχαβάρατα και του Ραμάιανα)· το δράμα (αρχές της δραματαικής ποίησης, ελληνική επιρροή στο σανσκριτικό δράμα, ιστορία της δραματικής ποίησης με ανάλυση όλων των έργων των μεγάλων δραματικών ποιητών Καλιδάσα, Χάρσα, Σούδρακα και Bhavabhuti)· η νεότερη επική ποίηση, η λυρική και τα επίλοιπα είδη της φιλολογίας. Το βιβλίο συμπληρώνεται με τις σημειώσεις του Κ. Θεοτόκη, το σημείωμα της επιμελήτριας και το ευρετήριο.

Πίνακας Περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες

Μακεδονία Θεσ/νίκης, 20-10-1993
Για την ινδική λογοτεχνία

Ελευθεροτυπία, 1-11-1993
Μετά 79 έτη, τα Ινδικά του Κ. Θεοτόκη

Ριζοσπάστης, 7-11-1993
Τα πάθος σώζει

Τα Νέα, 8-11-1993
Πολλαπλό μνημείο

Λόγος, 9-11-1993
Η ιστορία της Ινδικής Λογοτεχνίας

Τα Νέα, 19-11-1993
Ασημένια δώρα

Ελευθεροτυπία, 8-5-1994
Ο Θεοτόκης για τα ινδικά γράμματα

Περιοδικό Το Τρίτο Μάτι, Νοέμβριος 1999
Ιστορία της ινδικής λογοτεχνίας

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email