Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας

Author : WOLFGANG SCHULLER

Translation : Αφροδίτης Καμάρα, Χριστίνας Κοκκινιά

Title Of Prototype : Griechische Geschichte

Year of Publish : 1999, 4η έκδ. 2014

Dimensions : 17 x 24

ISBN Xartodeto : 978-960-250-602-8

Price : 18.25 €

Discount Price : 12.78 €

WOLFGANG SCHULLER

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας

Το βιβλίο παρουσιάζει την αρχαία ελληνική ιστορία από τα κρητικομυκηναϊκά χρόνια ώς την εποχή του Φιλίππου Β' της Μακεδονίας. Το βιβλίο αυτό, όπως και όλοι οι τόμοι της ίδιας σειράς, εμφανίζει μια ιδιαίτερη διάταξη της ύλης. Σε ένα πρώτο, αφηγηματικό και συνθετικό μέρος καταγράφεται περιεκτικά η εικόνα της περιόδου βάσει των αρχαίων πηγών και των λίγο πολύ κοινών, συμπερασμάτων της νεότερης ιστορικής έρευνας. Στο δεύτερο μέρος παρέχεται μία εξίσου σημαντική ιστοριογραφική ανάλυση, μια "γενετική εικόνα" θα λέγαμε, ακριβώς αυτών των ερευνών και του αντίστοιχου συνεχιζόμενου επιστημονικού διαλόγου με τις επιμέρους θέσεις και αντιθέσεις του. Τέλος, ένα τρίτο μέρος αποτελεί συστηματικό κατάλογο, κατά αύξοντα αριθμό, της σημαντικότερης διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω στα ίδια θέματα: έτσι οι βιβλιογραφικές παραπομπές στα δύο προηγούμενα μέρη γίνονται απλώς με το όνομα του εκάστοτε συγγραφέα και τον αύξοντα αριθμό μελέτης. Τα πλεονεκτήματα και η σύγχρονη σύλληψη αυτής της δομής είναι εμφανή: η προτασσόμενη, παραδοσιακή ιστορική αφήγηση απαλλάσσεται από το βάρος της ανάλυσης επιμέρους προβλημάτων, που συχνά απασχολούν ακόμη την ιστορική έρευνα, και δίνεται  μια εύληπτη εποπτική εικόνα της υπό εξέταση περιόδου. Ακολουθεί μια ξενάγηση στο εργαστήριο του ιστορικού, όπου όλα συζητούνται και τα πνευματικά κατασταλάγματα του προηγούμενου μέρους ανάγονται συστηματικά στις αφετηρίες τους, σταθμίζεται ο βαθμός της βεβαιότητας τους, ακόμη και υποδηλώνονται σκόπιμες κατευθύνσεις για την περαιτέρω έρευνα. Η συστηματική βιβλιογραφική αναγραφή του τρίτου μέρους, όπως και τα ευρετήρια συγγραφέων, ιστορικών προσώπων, τόπων και όρων, διευκολύνουν την πρόσβαση και συντονίζουν τη σχέση των δύο πρώτων μερών.

Ο Βόλφγκανγκ Σούλλερ γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1935. Σπούδασε Νομικά, Κλασική Φιλολογία και Ιστορία στα πανεπιστήμια του Αμβούργου και του Βερολίνου. Από το 1976 είναι καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας. Στο επίκεντρο των ερευνών του βρίσκονται ιδιαιτέρως η κλασική Αθήνα, η κοινωνική θέση των γυναικών στον αρχαίο ελληνικό και τον ρωμαϊκό κόσμο, καθώς και προβλήματα διοίκησης της ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Πίνακας Περιεχομένων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email