Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1914-1940

Author : ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

Year of Publish : 2003

ISBN Xartodeto : 960-85907-8-7

Price : 40.18 €

Discount Price : 28.13 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1914-1940

Ο τόμος αυτός αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός ευρύτερου έργου που φιλοδοξεί να καλύψει την ιστορία της Εθνικής Τράπεζας από το 1841, έτος ίδρυσής της, μέχρι το 2000. Ο καθηγητής Κ. Κωστής, με τη συνεργασία του Γιώργου Κωστελένου, συνέγραψε την ιστορία της Τράπεζας της περιόδου 1914-1940, βασισμένος σε πρωτογενείς πηγές και στο ιδιαίτερα πλούσιο τεκμηριωτικό υλικό που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ.  

 

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ είναι καθηγητής Νεότερης Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας (ευρωπαϊκής και ελληνικής) στο Πολιτικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ εργάζεται ως ερευνητής στο ΚΕ.Π.Ε.    

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email