Ιστορία μιας δημοκρατίας. Αθήνα. Από τις αρχές ως τη  μακεδονική κατάκτηση

Author : CLAUDE MOSSÉ

Translation : Δήμητρας Αγγελίδου

Title Of Prototype : Histoire d' une democratie. Athenes. Des origines a la conquete Macedonienne

Year of Publish : 1983, 4η ανατ. 2002

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 960-250-169-3

Price : 12.17 €

Discount Price : 8.52 €

CLAUDE MOSSÉ

Ιστορία μιας δημοκρατίας. Αθήνα. Από τις αρχές ως τη μακεδονική κατάκτηση

Η αρχαία Αθήνα διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στον κόσμο του Αιγαίου. Θέμα του βιβλίου είναι ακριβώς η ιστορία αυτής της πόλης από τον 7ο ώς το τέλος του 4ου αιώνα, μια ιστορία που σημαδεύεται από βίαιες ταραχές και ριζικές ανακατατάξεις: η συνωμοσία του Κύλωνα, η νομοθεσία του Δράκοντα, οι μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα, η τυραννίδα του Πεισιστράτου, η «επανάσταση» του Κλεισθένη, τα Μηδικά, ο «αιώνας» του Περικλή, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος και οι συνέπειές του, τα χρόνια του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η συγγραφέας συνδυάζει και αξιοποιεί με θαυμαστή επιδεξιότητα πλήθος τεκμήρια κάθε είδους, ιστορικές και φιλολογικές πηγές, αρχαιολογικά ευρήματα. Στην πραγμάτευσή της όχι μόνο παραπέμπει στα αρχαία κείμενα, αλλά και τα παραθέτει όταν τη  βοηθούν να ερμηνεύσει την οικονομική κατάσταση, τις κοινωνικές σχέσεις και τα πολιτικά φαινόμενα της εποχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γένεση και την πορεία των δημοκρατικών θεσμών, σε άμεσο συσχετισμό με τις ανάγκες που τους δημιούργησαν.

Η Κλωντ Μοσσέ είναι Γαλλίδα ιστορικός ειδικευμένη στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία. Είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Paris VIII Vincennes / Saint-Denis του Παρισιού και έχει συγγράψει πολυάριθμες μελέτες.

Πίνακας Περιεχομένων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email