Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400)

Author : ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

Year of Publish : 1991, 2η έκδ. 1999, 1η ανατ. 2009

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 978-960-250-177-1

Price : 12.17 €

Discount Price : 8.52 €

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400)

Οι Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι, φορείς μιας μακρόχρονης πολιτισμικής παράδοσης υψηλής στάθμης, κατέγραψαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην Τουρκοκρατία. Η θεώρηση του κόσμου, ο οποίος άλλαζε παράδοξα, τους βασάνιζε, και την εξέφρασαν στοχαστικά, με ύφος λόγιο και κομψό. Ένας Τούρκος που ζούσε στη Βιθυνία κατέγραψε τα ίδια γεγονότα. Αντιμετώπισε την πορεία της κατάκτησης από την αντίθετη σκοπιά καί, έχοντας περιορισμένη μόρφωση, την περιέγραψε απλοϊκά κι αυθόρμητα. Στο βιβλίο αναλύεται ο άλλος κόσμος, στον οποίον ανήκε αυτός ο άνθρωπος, και παρατίθεται σχολιασμένη μετάφραση του τουρκικού κειμένου.

Η Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου είναι καθηγήτρια Τουρκολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (τού Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας). Είναι συγγραφέας του βιβλίου Trade and Crusade, Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin (1300-1415), Βενετία 1983, καθώς και διαφόρων άρθρων, μερικά από τα οποία έχουν αναδημοσιευθεί σε χωριστό τόμο με τον τίτλο Romania and the Turks (c. 1300-c. 1500), Variorum Reprints, Λονδίνο 1985.

Πίνακας Περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες

Ελευθεροτυπία, 11-10-1992
Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email