Η χριστιανική Ανατολή και η άνοδος του παπισμού. H Eκκλησία από το 1071 ώς το 1453

Author : Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ / J. MEYENDORFF

Translation : Στέφανου Eυθυμιάδη

Title Of Prototype : The christian east and the rise of the papacy: The church 1071-1453 a.d.

Year of Publish : 2003

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 960-250-258-4

Price : 32.46 €

Discount Price : 22.72 €

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ / J. MEYENDORFF

Η χριστιανική Ανατολή και η άνοδος του παπισμού. H Eκκλησία από το 1071 ώς το 1453

Οι «Εκκλησιαστικές Ιστορίες», σχεδόν ανεξαιρέτως, είναι στην ουσία ιστορίες της δυτικής χριστιανοσύνης. Οι αναφορές στην Ανατολή είναι σύντομες και ως επί το πλείστον επιφανειακές. Το βιβλίο αυτό, επιχειρώντας μια πιο ισόρροπη προσέγγιση, περιγράφει τις εξελίξεις στις Εκκλησίες της Ανατολής και της Δύσης κατά τον ύστερο Μεσαίωνα. Εξετάζει τα σημαντικότερα κινήματα στη Δύση (το παπικό μεταρρυθμιστικό κίνημα, τις Σταυροφορίες, τον σχολαστικισμό και τον συνοδισμό) και αναλύει τις επιπτώσεις τους στην Ανατολή. Ερευνά τα θεολογικά και πνευματικά ρεύματα που εξαπλώθηκαν από το Βυζάντιο προς τις ορθόδοξες Εκκλησίες των Βαλκανίων και της Ρωσίας, τα οποία και συνέβαλαν στη διατήρηση της ταυτότητας και της ενότητας της «βυζαντινής κοινοπολιτείας», όταν πλέον η ίδια η αυτοκρατορία κατέρρεε. Παρουσιάζει επίσης τις ελάχιστα γνωστές ιστορίες των τοπικών ανατολικών Εκκλησιών: της Αιγύπτου, της Αιθιοπίας, της Συρίας, της Αρμενίας και της Γεωργίας. Κατά την εξιστόρηση αποκαλύπτονται οι πολυποίκιλοι παράγοντες που προκάλεσαν τη διχόνοια στη χριστιανοσύνη των Μέσων Χρόνων, παράγοντες οι οποίοι καταδίκαζαν σε αποτυχία κάθε απόπειρα επανένωσης. Συνεπώς, το βιβλίο δεν αφορά μόνον τους ιστορικούς της Εκκλησίας αλλά και όλους όσους σήμερα τους απασχολεί το θέμα της χριστιανικής ενότητας.

O APIΣTEIΔHΣ ΠAΠAΔAKHΣ, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Mέρυλαντ (UMBC) ειδικευμένος στη θρησκευτική ιστορία του Bυζαντίου και των Mέσων Xρόνων, έχει γράψει πολυάριθμες μελέτες βυζαντινής ιστορίας και υπήρξε από τους συνεργάτες του Bυζαντινού Λεξικού της Oξφόρδης.
O πρωτοπρεσβύτερος TZΩN MAΓENTOPΦ (1926-1992), καθηγητής Eκκλησιαστικής Iστορίας και Πατερικής Φιλολογίας στο Oρθόδοξο Θεολογικό Σεμινάριο του Aγίου Bλαδιμήρου και Bυζαντινής Iστορίας στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ της Nέας Yόρκη.

Πίνακας Περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες

Απογευματινή, 28-3-2004
Φως στην Ορθοδοξία

Ελευθεροτυπία, 2-4-2004
Με προσφορά, αλλά αγνοούμενη

Εστία, 3-4-2004
Ανατολική και Δυτική Εκκλησία

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email