Η τιμή του συναλλάγματος και η νομισματική πολιτική στην Ελλάδα (1843-1879)

Author : ΝΙΚΟΛΑΣ Δ. ΚΟΥΓΕΑΣ

Year of Publish : 1992

Dimensions : '14 x 21

Price : 11.26 €

Discount Price : 8.45 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΝΙΚΟΛΑΣ Δ. ΚΟΥΓΕΑΣ

Η τιμή του συναλλάγματος και η νομισματική πολιτική στην Ελλάδα (1843-1879)

Το βιβλίο αυτό διερευνά την εξέλιξη της τιμής του συναλλάγματος και τη  νομισματική πολιτική που ασκήθηκε την περίοδο 1843-1879. Η χρονική αφετηρία της έρευνας σημαδεύεται από την παραχώρηση του εκδοτικού προνομίου στην Εθνική Τράπεζα. Στά χρόνια που ακολουθούν, το τραπεζογραμμάτιο δεν θα συμπληρώσει απλώς την προγενέστερη οθωνική αργυρή δραχμή, αλλά θα αποτελέσει το κύριο ελληνικό μέσο διενέργειας συναλλαγών, διατηρώντας παράλληλα, μέχρι το 1877, και με δύο σύντομες διακοπές, τη  μετατρεψιμότητά του σε μεταλλικό.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email