Η συμπεριφορά του τραπεζικού κεφαλαίου σε μια αγροτική κοινωνία (τέλη ιθ' αιώνα)

Author : ΑΜΑΛΙΑ ΧΙΩΤΑΚΗ

Year of Publish : 1994

Dimensions : '14 x 21

Price : 14.81 €

Discount Price : 11.11 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΑΜΑΛΙΑ ΧΙΩΤΑΚΗ

Η συμπεριφορά του τραπεζικού κεφαλαίου σε μια αγροτική κοινωνία (τέλη ιθ' αιώνα)

Κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μικρή αγροτική κοινωνία της Άρτας σε μια κατεξοχήν μεταβατική περίοδο της ιστορίας της (1881-1912). Με βαθιά αποτυπωμένο το οθωμανικό παρελθόν στις αγροτικές δομές της, αγωνίζεται να λειτουργήσει μέσα στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα, που επικυρώνει συμβολικά η εμφάνιση του τραπεζικού κεφαλαίου στην περιοχή με τη  λειτουργία του καταστήματος της Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας. Μέσα από την εξέταση θεμάτων όπως η οργάνωση του οικιστικού χώρου και η δημογραφική εξέλιξη, το γαιοκτητικό καθεστώς, η αγροτική παραγωγή, τα συστήματα καλλιέργειας και ο σχηματισμός γαιοπροσόδου, το τραπεζικό κεφάλαιο και η αγροτική πίστη, σκιαγραφείται το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό προφίλ της Άρτας, εντοπίζονται οι αλλαγές που σημειώθηκαν ή δρομολογήθηκαν στο διάστημα των τριάντα χρόνων από την ένταξη και ανιχνεύονται οι αντιστάσεις του αγροτικού χώρου στις συγκυριακές και διαρθρωτικές αντιξοότητες.

Η Αμαλία Χιωτάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας και από το 1990 είναι διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας του ίδιου Πανεπιστημίου.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email