Η συγκρότηση του βιομηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα (1898-1939) (Τόμος Α')

Author : ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ

Τόμος : Α΄

Year of Publish : 1993, 2η έκδ. 2001, 2η ανατ. 2008

Dimensions : '14 x 21

ISBN Xartodeto : 978-960-250-215-0

ISBN Set : 978-960-250-214-3

Price : 11.87 €

Discount Price : 8.90 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ

Η συγκρότηση του βιομηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα (1898-1939) (Τόμος Α')

Η συγκέντρωση τόσο των ιδίων όσο και των πιστωτικών κεφαλαίων σε περιορισμένο αριθμό ανώνυμων εταιρειών αναδείχθηκε ως βασικό στοιχείο στη διαδικασία συγκρότησης του βιομηχανικού κεφαλαίου. Οι αναφορές από την πρώτη κιόλας δεκαετία του 20ού αιώνα σε έναν ελάχιστο κύκλο "διαχειριστών" (30 οικογένειες σύμφωνα με τις αναφορές της περιόδου), η επιλεκτική πρακτική διάθεσης των πιστωτικών κεφαλαίων των τραπεζών, καθώς και η συμμετοχή των μετόχων-διοικητών των επιχειρήσεων σε άμεσες χρηματοδοτήσεις ακόμα και στη δεκαετία του '30, αναδεικνύει την ομάδα των "διαχειριστών" ως σημαντικό οικονομικοκοινωνικό παράγοντα με ρυθμιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email