Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας

Author : ΔΑΝΙΗΛ Ι. ΙΑΚΩΒ

Year of Publish : 1998, 2η έκδ. 2001

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 978-960-250-157-3

Price : 12.17 €

Discount Price : 8.52 €

ΔΑΝΙΗΛ Ι. ΙΑΚΩΒ

Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας

Το ποιητικό φαινόμενο, πολύ πριν γίνει αντικείμενο στοχασμού ρητορικού (Γοργίας) ή φιλοσοφικού (Πλάτων) και κρυσταλλωθεί τελικά στην πρώτη συστηματική πραγματεία της Αρχαιότητας για τη θεωρία και την κριτική της λογοτεχνίας, στην Ποιητική του Αριστοτέλη, προκάλεσε το ζωηρό ενδιαφέρον των ίδιων των ποιητών, οι οποίοι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ενοφθαλμίζουν στα έργα τους σκέψεις και απόψεις για την ποίηση και την αξία της. Ήδη ο Όμηρος, παρουσιάζοντας τον Δημόδοκο στην αυλή των Φαιάκων να τέρπει τους συνδαιτυμόνες του βασιλιά Αλκινόου, μας προσφέρει εναργή εικόνα για την κοινωνική θέση και τη λειτουργία του αοιδού, καθώς και για τη  δραστικότητα της ποίησης. Από την άλλη πλευρά, οι πλαστές αλλά αληθοφανείς αφηγήσεις του Οδυσσέα δείχνουν με σαφήνεια ότι ο Όμηρος έχει συναίσθηση του πλασματικού χαρακτήρα της λογοτεχνίας, έστω και αν αυτή ανάγεται στις Μούσες. Με τα ομηρικά έπη, συνεπώς, τίθεται ένα τρίπτυχο ερώτημα: (α) για την καταγωγή της ποίησης· (β) για το περιεχόμενό της σε σχέση με το δίπολο αλήθεια/ψεύδος· (γ) για την επίδρασή της στον δέκτη. Στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε κανείς να απαντήσει παρακολουθώντας την αρχαία λογοτεχνία από τον Όμηρο ώς τους ποιητές των ελληνιστικών χρόνων. Επειδή όμως το φιλόδοξο αυτό σχέδιο μιας εσωτερικής ποιητικής δύσκολα θα μπορούσε να το αναλάβει ένας και μόνο ερευνητής, ο προκείμενος τόμος, ο δεύτερος της σειράς «Ελληνική και Ρωμαϊκή Ποιητική», περιορίζεται στην αρχαία ελληνική τραγωδία, εξετάζοντας επίσης σε ξεχωριστό δοκίμιο τις οικείες θεωρητικές θέσεις της αριστοτελικής Ποιητικής.

Ο Δανιήλ Ι. Ιακώβ είναι καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ. Ασχολείται κυρίως με την αρχαία ελληνική τραγωδία, τον Πίνδαρο και την Ποιητική του Αριστοτέλη.

Πίνακας Περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες

Περιοδικό Φιλόλογος, τεύχ. 95, Άνοιξη 1999
Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας

Ελεύθερη Ώρα, 23-2-1999
Αναφορά στο βιβλίο: Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας

Βήμα, 28-2-1999
Η ηδονή του τραγικού

Καθημερινή, 19-9-1999
Πώς διαβάζουμε τους κλασικούς

Ελλην. Βορράς Θεσ/νίκης, 17-10-1999
Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας

Θεσσαλονίκης Θεσ/νίκη, 21-10-1999
Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας

Ελεύθερη Ώρα, 13-2-2000
Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email