Η πατριαρχία

Author : ERNEST BORNEMAN

Translation : Δημοσθένη Κούρτοβικ

Title Of Prototype : Das Patriarchat

Year of Publish : 1988, 2η ανατ. 2001

Dimensions : 17 x 24

ISBN Panodeto : 960-250-211-8

Out of stock

ERNEST BORNEMAN

Η πατριαρχία

Στο έργο αυτό, που κυκλοφόρησε σε οριστική μορφή το 1975 και αντιπροσωπεύει σαράντα χρόνων έρευνα και μελέτη γύρω από την ιστορία της πατριαρχίας, ο Έρνεστ Μπόρνεμαν επιδιώκει κυρίως τέσσερα πράγματα: (α) να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει όλο το ώς σήμερα διαθέσιμο υλικό που πιστοποιεί ότι οι αρχέγονες ανθρώπινες κοινωνίες ζούσαν σε μητριαρχικό, ή, σωστότερα, μητριστικό καθεστώς· (β) να ανιχνεύσει τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που οδήγησαν στην κατάλυση του μητριστικού καθεστώτος και στην εγκαθίδρυση της πατριαρχίας, ενός καθεστώτος που σήμαινε μεν ένα ανώτερο στάδιο παραγωγής, ταυτόχρονα όμως και βιασμό της ανθρώπινης φύσης και υποδούλωση του ενός φύλου στο άλλο· (γ) να περιγράψει τα σεξουαλικά ήθη των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, των δύο κατεξοχήν πατριαρχικών λαών της Αρχαιότητας, για να εντοπίσει τις επιπτώσεις που είχε το «πατριαρχικό πραξικόπημα» στη σεξουαλική ζωή και στις σχέσεις των δύο φύλων· και (δ) να εξηγήσει γιατί η πατριαρχία συνδέεται με ένα ορισμένο στάδιο στην κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της ανθρωπότητας και γιατί είναι προορισμένη να εξαφανιστεί με την επικράτηση ενός ανώτερου τύπου κοινωνικής οργάνωσης και παραγωγής (του σοσιαλιστικού).

Ο Έρνεστ Μπόρνεμαν (1915-1995) υπήρξε πρόεδρος της Γερμανικής Εταιρείας Κοινωνικής Σεξολογίας και της Αυστριακής Εταιρείας Σεξολογίας, δίδαξε σεξουαλική κοινωνιολογία και σεξουαλική ψυχολογία στα πανεπιστήμια του Μάρμπουργκ, της Ρώμης, του Ζάλτσμπουργκ και του Κλάγκενφουρτ και έγραψε μια σειρά σημαντικά βιβλία γύρω από κοινωνιοσεξουαλικά θέματα, ενώ από το 1975 δημοσίευε κάθε δύο χρόνια ερευνητικές εκθέσεις στο πλαίσιο ενός μακρόπνοου ερευνητικού προγράμματος για την παιδική σεξουαλικότητα.

Πίνακας Περιεχομένων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email