Η παρουσία του θεατρικού έργου του Alexandre Dumas πατρός στην Ελλάδα και στον ευρύτερο ελληνόφωνο χώρο: μέσα ΙΘ΄-Κ΄αιώνας

Author : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ

Year of Publish : 1997

Price : 10.14 €

Discount Price : 7.10 €

Publications ELIA

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ

Η παρουσία του θεατρικού έργου του Alexandre Dumas πατρός στην Ελλάδα και στον ευρύτερο ελληνόφωνο χώρο: μέσα ΙΘ΄-Κ΄αιώνας

Ο Θεόδωρος Κατσίκαρος επιχειρεί να ερευνήσει και να μελετήσει την θεατρική παρουσία του Alexandre Dumas πατρός στον ελληνικό χώρο. Είναι η εποχή της ανασύστασης του νέου ελληνικού Θεάτρου, που αν και αξιοσημείωτη, είχε πολύ λίγο αναλυθεί και αξιολογηθεί, όπως και η γενικότερη παρουσία αυτού του τόσο σημαντικού Γάλλου συγγραφέα.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email