Η κίνηση των συναλλαγμάτων και των νομισμάτων στις ελληνικές αγορές (1856-1912)

Author : ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ

Year of Publish : 1997

Dimensions : '14 x 21

Price : 16.33 €

Discount Price : 12.25 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ

Η κίνηση των συναλλαγμάτων και των νομισμάτων στις ελληνικές αγορές (1856-1912)

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει επεξεργασμένες χρονολογικές σειρές, με τις οποίες μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις τιμές των κυριότερων συναλλαγμάτων και νομισμάτων που κυκλοφορούσαν στις ελληνικές αγορές, στα μέσα του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. Αυτές οι οικονομικού χαρακτήρα πληροφορίες συνιστούν έναν νέο τύπο πηγών, που αποβλέπει στη βελτίωση των μεθοδολογικών εργαλείων με τα οποία προσεγγίζουμε την ελληνική οικονομία της σύγχρονης περιόδου.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email