Η ελληνική «πόλις»

Author : GUSTAVE GLOTZ

Translation : Αγνής Σακελλαρίου

Title Of Prototype : La cité grecque

Year of Publish : 1978, 4η ανατ. 2010

Dimensions : 12 x 21

ISBN Xartodeto : 978-960-250-084-2

Price : 18.25 €

Discount Price : 12.78 €

GUSTAVE GLOTZ

Η ελληνική «πόλις»

Το βιβλίο αυτό είναι κλασικό έργο της νεότερης ιστοριογραφίας για την ελληνική Αρχαιότητα. Ο Γκλότς (1862-1935), ένας από τους μεγάλους ιστορικούς της περιόδου αυτής, εξετάζει τη  γένεση, την εξέλιξη και την παρακμή του τύπου του κράτους που οι αρχαίοι ονόμασαν πόλιν, μαζί με τους θεσμούς του και τον τρόπο λειτουργίας τους, και επεκτείνεται στα γενεσιουργά αίτια των φαινομένων αλλά και στις επιδράσεις που είχαν στη νοοτροπία των πολιτών και τη  διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού. Επίσης τονίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της πόλεως, καθώς και την εξέλιξη των σχέσεων ανάμεσα στο άτομο, το γένος και το κράτος.

Πίνακας Περιεχομένων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email