Η βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης

Author : JOHN J. YIANNIAS (επιμ.)

Translation : Χ. Βλαβιανού, Σ. Ευθυμιάδη, Μ. Φ. Δραγούμη, Ν. Τσιρώνη, Β. Φουντουλάκη, Μ. Βασιλάκη

Title Of Prototype : 'The Byzantine Tradition After the Fall of Constantinople

Year of Publish : 1994, 1η ανατ. 2008

Dimensions : 17 x 24

ISBN Xartodeto : 978-960-250-097-2

Price : 21.31 €

Discount Price : 14.92 €

JOHN J. YIANNIAS (επιμ.)

Η βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης

Το 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, γεγονός που σήμανε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εντούτοις, η παιδεία, της οποίας η Πόλη υπήρξε το χωνευτήρι για περισσότερα από χίλια χρόνια, συνέχισε να παρέχει στους ορθόδοξους χριστιανούς ―έν μέρει και στους ίδιους τους Τούρκους― πρότυπα τα οποία ενέπνεαν σεβασμό και άμιλλα.
Έως τώρα, τα περισσότερα σημαντικά κείμενα που μαρτυρούν την ιστορία του μεταβυζαντινού πολιτισμού ήταν γραμμένα σε γλώσσες ελάχιστα γνωστές στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική. Το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει άρθρα διεθνώς διακεκριμένων μελετητών, οι οποίοι διερευνούν τις διάφορες όψεις του βυζαντινού πολιτισμού ―θρησκευτικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές― που επιβίωσαν μετά την επιβολή της οθωμανικής κυριαρχίας.

Ο Τζών Γιαννιάς είναι αναπληρωτής καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας.

Βιβλιοκρισίες

Καθημερινός Παρατηρητής Σερρών, 28-4-1995
Η βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης

Εποχή, 9-7-1995
Θαυμαστή η επιβίωση του βυζαντινού πολιτισμού

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email