Η βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α.: Ελληνικά βιβλία 1864-1900, Πρώτη καταγραφή

Author : ΠΟΠΗ ΠΟΛΕΜΗ

Year of Publish : 1990

Price : 12.17 €

Discount Price : 9.13 €

Publications ELIA

ΠΟΠΗ ΠΟΛΕΜΗ

Η βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α.: Ελληνικά βιβλία 1864-1900, Πρώτη καταγραφή

Η έκδοση του καταλόγου των ελληνικών βιβλίων που κυκλοφόρησαν μεταξύ 1864 και 1900. Κοινοποιεί 5.500 τίτλους της περιόδου αυτής και περιέχει 5.217 λήμματα που αναφέρονται αποκλειστικά σε ελληνογλωσσα φυλλάδια και βιβλία. Το υλικό που παρουσιάζεται στην συγκεκριμένη έκδοση υπολογίζεται στο ένα πέμπτο του συνόλου της βιβλιοπαραγωγής της περιόδου 1864-1900.

Comments:

More
See more arrow
Share

Please enter valid email