Η αρχαϊκή Ελλάδα. Από τον Όμηρο ώς τον Αισχύλο, 8ος-6ος αιώνας π.Χ.

Author : CLAUDE MOSSÉ

Translation : Στρατή Πασχάλη

Title Of Prototype : La Grèce archaïque d' Homère à Eschyle VIIIº-VIº siècles av. J. - C.

Year of Publish : 1987, 3η ανατ. 2015

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 978-960-250-046-0

Price : 12.17 €

Discount Price : 8.52 €

CLAUDE MOSSÉ

Η αρχαϊκή Ελλάδα. Από τον Όμηρο ώς τον Αισχύλο, 8ος-6ος αιώνας π.Χ.

Για πολλά χρόνια ταυτίζαμε τον ελληνικό πολιτισμό με την άνθηση του κλασικισμού στην Αθήνα του 5ου αιώνα. Σχετικά πρόσφατα, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε σε μια παλαιότερη ιστορική περίοδο, που για ευκολία την ονομάζουμε αρχαϊκή. Η νέα προσέγγιση στην ελληνική ιστορία των αρχαϊκών χρόνων αποκαλύπτει ότι η περίοδος αυτή υπήρξε η χοάνη όπου έλιωσαν τα στοιχεία που θα έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο στη γένεση του κλασικού πολιτισμού. Η πρόοδος της αρχαιολογίας επιτρέπει να φωτιστούν οι συνθήκες της εγκατάστασης των Ελλήνων γύρω από τη  Μεσόγειο και της οργάνωσης των πρώτων αποικιών. Μια νέα ανάγνωση των ελληνικών μύθων αποκαλύπτει τον τρόπο σκέψης και τις αξίες που τροφοδότησαν για μεγάλο διάστημα τις ποικίλες εκφράσεις της ελληνικής διάνοιας. Με άλλα λόγια, στους τρείς αιώνες που χωρίζουν τον Όμηρο από τον Αισχύλο διαμορφώνεται το πρώτο πλαίσιο του ελληνικού πολιτισμού, η πόλις, όπου θα επινοηθεί η πολιτική, μέθοδος άγνωστη ώς τότε στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Πίνακας Περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες

Εξόρμηση, 28-6-1989
Νέα προσέγγιση στην ιστορία των αρχαίων ελληνικών χρόνων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email