Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1940-2000

Author : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

Year of Publish : 2006

ISBN Xartodeto : 960-88264-3-8

Price : 35.17 €

Discount Price : 24.62 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1940-2000

«Εταιρική βιογραφία» της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που στηρίζεται κυρίως σε πρωτογενές τεκμηριωτικό υλικό από το Ιστορικό της Αρχείο και αναφέρεται στη δράση του μεγαλύτερου πιστωτικού ιδρύματος της χώρας τα τελευταία εξήντα χρόνια του εικοστού αιώνα, από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι την είσοδο της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email