Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας (1855-1872)

Author : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Year of Publish : 1988

Dimensions : '14 x 21

Price : 8.93 €

Discount Price : 6.70 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας (1855-1872)

Η μελέτη αυτή αποτελεί οργανική συνέχεια της Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Αρχίζει με τις διαδικασίες που οδήγησαν στην ίδρυση της πρώτης ανώνυμης ατμοπλοϊκής εταιρείας της Σύρου (1857) και σταματά τρία χρόνια μετά τη  λήξη του δωδεκαετούς προνομίου (1869), που είχε παραχωρηθεί από την κυβέρνηση κατά τη  σύσταση της εταιρείας. Τα χρόνια αυτά οροθετούν μια περίοδο αποφασιστική για τη  διαμόρφωση της επιχείρησης και καθοριστική για τη  μετέπειτα πορεία της μέχρι την οριστική της διάλυση, το 1892.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email