Επιτροπή για την εξέταση της  μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής

Dimensions : 14 x 21

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής

Πρόκειται για τις εκθέσεις της Επιτροπής υπό τον καθηγητή Ιωάννη Σπράο, στις οποίες εξετάζονται από μακροοικονομική σκοπιά τα σημαντικότερα θέματα της ελληνικής κοινωνίας.

Πέντε τομίδια

Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού
και εισοδηματική πολιτική 1998-99

Αθήνα 1997, σσ. 67 (14 x 21 εκ.)
ISBN 960-85488-7-Χ
Τιμή 4,40 €

Οικονομία και συντάξεις
Συνεισφορά στον κοινωνικό διάλογο
Αθήνα 1997, σσ. xxxvii + 128 (14 x 21 εκ.)
ISBN 960-85488-8-8
Τιμή 5,80 €

Αποτελεσματικότερη διαχείριση
των δημοσίων εσόδων

Αθήνα 1997, σσ. 116 (14 x 21 εκ.)
ISBN 960-85488-6-1
Τιμή 4,40 €

Ποιότητα στη δημόσια διοίκηση
Πρόταση αλλαγών
Αθήνα 1998, σσ. 50 (14 x 21 εκ.)
ISBN 960-86146-0-0
Τιμή 2,90 €

Ανταγωνιστική γεωργία
και αγροτική ανάπτυξη

Καίρια διαρθρωτικά προβλήματα
και αντιμετώπισή τους

Αθήνα 1998, σσ. xvii + 81 (14 x 21 εκ.)
ISBN 960-85488-9-6
Τιμή 4,40 €

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email