Επιστημονική σκέψη 1900-1960

Author : R. HARRÉ

Translation : Π. Χριστοδουλίδη, Μ. Ιατρίδου, Ε. Μπιτσάκη, Α. Βαλαβανίδη, Δ. Κούρτοβικ

Title Of Prototype : Scientific Thought 1900-1960

Year of Publish : 1982, 2η έκδ. 1989

Dimensions : 17 x 24

ISBN Xartodeto : 978-960-250-526-7

Price : 19.27 €

Discount Price : 13.49 €

History of Science

R. HARRÉ

Επιστημονική σκέψη 1900-1960

Στόχος αυτής της συλλογής δοκιμίων είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις κύριες τάσεις της επιστημονικής σκέψης του αιώνα μας. Οι συγγραφείς προσπάθησαν να εντοπίσουν τις γονιμότερες και σημαντικότερες εννοιολογικές καινοτομίες των τελευταίων χρόνων. Γίνεται φανερό ότι έχει μεσολαβήσει, αναφορικά με τον 19ο αιώνα, μια μεγάλη επανάσταση στις έννοιες και στις ιδέες γύρω από τη  φύση. Ωστόσο, εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η επιστημονική μέθοδος δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αξιοσημείωτος είναι και ο βαθμός σύνδεσης των διαφόρων τομέων: το πιό χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιστήμης του 20ού αιώνα, έτσι όπως την παρουσιάζουν οι συγγραφείς των δοκιμίων, είναι ο εκπληκτικός συγκερασμός των παραδοσιακά ανεξάρτητων πεδίων της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας. Επιδίωξη των συγγραφέων αυτής της έκδοσης είναι να απευθυνθούν σε άλλους επιστήμονες, οι οποίοι θα ήθελαν να σχηματίσουν μια ιδέα για την έκταση της προόδου των ιδεών σε τομείς διαφορετικούς από τον δικό τους· αλλά και το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί μέσα από αυτό το βιβλίο για την έκταση που κάλυψε η επιστήμη τον 20ό αιώνα.

Συγγραφείς του τόμου R. O. Gandy, G. Kreisel, C. W. Kilmister, Sir George Thomson, R. Stoneley, H. A. Bent, S. G. Waley, G. H. Haggis, E. B. Ford, H. Blaschko, D. Noble, N. W. Pirie, N. Timbergen.

Πίνακας Περιεχομένων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email