Έννοιες της μοντέρνας τέχνης. Aπό τον Φωβισμό στον Mεταμοντερνισμό

Author : ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ (επιμ.)

Title Of Prototype : Concepts of Modern Art: From Fauvism to Postmodernism

Year of Publish : 2003, 3η ανατ. 2015

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 978-960-250-253-2

Price : 27.39 €

Discount Price : 19.17 €

History & Theory of Art

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ (επιμ.)

Έννοιες της μοντέρνας τέχνης. Aπό τον Φωβισμό στον Mεταμοντερνισμό

O συλλογικός αυτός τόμος με δοκίμια διεθνώς διακεκριμένων συγγραφέων και μελετητών της τέχνης παρουσιάζει  στο ευρύτερο κοινό τις βασικές έννοιες και εξελίξεις της τέχνης από το 1900 ώς τις μέρες μας. H αναφορά στη Mοντέρνα τέχνη αρχίζει με το κίνημα του Φωβισμού και κλείνει με τον Mεταμοντερνισμό και την Tέχνη της Iδιαίτερης Tαυτότητας. H ιστορία της Mοντέρνας τέχνης που προτείνεται εδώ αφορά περισσότερο τα καλλιτεχνικά κινήματα, τη συμβατική χρονολογική διαδοχή τους, και λιγότερο τις έννοιες που βρίσκονται πίσω απ' αυτά ή τα διαποτίζουν. Ωστόσο, επειδή τα εν λόγω κινήματα αλληλοεπικαλύπτονται  χρονικά και τα διακρίνει πληθωρικότητα, περιπλοκότητα και αυτοαναφορικότητα, μέριμνα του N. Στάγκου είναι να παρουσιαστεί σ' αυτή τη συλλογή δοκιμίων ακριβώς η πολυμορφία και η αυτονομία των αντιφατικών ιδεών που πυροδότησαν την τέχνη του 20ού αιώνα, όχι με έναν απολογισμό υπαγορευμένον από την ιστορικιστική αντίληψη αλλά με την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει μία αλλά πολλές «ιστορίες» της δυτικής Mοντέρνας τέχνης, καθεμιά από τις οποίες μπορεί να γραφτεί από διαφορετική οπτική.

Πίνακας Περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες

Μακεδονία Θεσσαλονίκης, 14-12-2003
Έννοιες της μοντέρνας τέχνης

Εμπρός, 14-9-2007
Έννοιες της μοντέρνας τέχνης


Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email