Ένας προεστός του Μυστρά στην Επανάσταση

Author : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΣ

Year of Publish : 1998

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 960-250-149-9

Out of stock

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΣ

Ένας προεστός του Μυστρά στην Επανάσταση

Ο Αναγνώστης Σπυρίδων  (ή αντίστροφα Σπυρίδων Αναγνώστης) Κοπανίτζας (1755-1839) και οι πρόγονοί του, κατά τον 18ο αιώνα, είχαν ως βάση της ζωής και της δράσης τους τον Μυστρά καί, λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά, τη  Βορδώνια. Γύρω από αυτόν τον άξονα απλωνόταν η σημαντική πριν από το 1821 κτηματική περιουσία της οικογένειας.
   Ο τρισέγγονός του Δημήτρης Κοπανίτσας συγκέντρωσε στοιχεία από οικογενειακά αρχεία, προφορικές παραδόσεις και αφηγήσεις Ελλήνων και ξένων οι οποίοι βίωσαν τα γεγονότα εκείνης της ταραγμένης εποχής. Η ζωή του προεστού Αναγνώστη Κοπανίτζα συμπίπτει με τη  μετάβαση από τη  σχεδόν φεουδαρχική κοινωνία του 18ου αιώνα στην αποδεκατισμένη αλλά ελεύθερη Ελλάδα του 19ου αιώνα.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email