Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος: Ένα χρονικό

Year of Publish : 2002

Price : 35.50 €

Discount Price : 24.85 €

Out of stock

Publications ELIA

Συλλογικό

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος: Ένα χρονικό

Στο λεύκωμα αυτό συντίθεται το χρονικό της Εμπορικής Τράπεζας, με βάση αρχειακό υλικό, αλλά και προσωπικές μαρτυρίες και τεκμήρια στελεχών. Τα κείμενα συνοδεύονται από πλούσιο εικαστικό υλικό, τραπεζικά έγγραφα, τεκμήρια, μετοχές, αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες, διαφημίσεις, ημερολόγια κ.ά., συμπληρωματικά στην αποτύπωση της ιστορίας της τράπεζας.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email